CO2 tabel

C02 tabel

In onderstaande tabel wordt de netto CO2 uitstoot sinds 2011 weergegeven conform de vereisten van Handboek CO2-prestatieladder 3.0.

- De gehanteerde CO2-emissiefactoren zijn gezamenlijk vastgesteld door SKAO (zie www.skao.nl), Stimular en Connekt (zie www.co2emissiefactoren.nl).

- De CO2-emissiefactoren zijn met terugwerkende kracht toegepast.

Het effect van de berekeningen op basis van de oude naar de nieuwe CO2-emissiefactoren was in het referentiejaar 2011 628 ton CO2 ten opzichte van 636 ton CO2. Het heeft geen verschil gemaakt in het halen van de doelstellingen. Het verschil is in de jaren erna steeds kleiner geworden, en is sinds 2015 0 ton CO2.

- Alleen de emissies voor scope 1 en 2 worden weergegeven in de tabel.

- Vanaf 2014 wordt de bepaling van de netto CO2 uitstoot ieder halfjaar uitgevoerd.CO2 tabel

 

CO2 FOOTPRINT 2009 - 2020