CO2 tabel

C02 tabel

In onderstaande tabel wordt de netto CO2 uitstoot sinds 2011 weergegeven conform de vereisten van Handboek CO2-prestatieladder 3.0.

- De gehanteerde CO2-emissiefactoren zijn gezamenlijk vastgesteld door SKAO (zie www.skao.nl), Stimular en Connekt (zie www.co2emissiefactoren.nl).

- De CO2-emissiefactoren zijn met terugwerkende kracht toegepast.

Het effect van de berekeningen op basis van de oude naar de nieuwe CO2-emissiefactoren was in het referentiejaar 2011 628 ton CO2 ten opzichte van 636 ton CO2. Het heeft geen verschil gemaakt in het halen van de doelstellingen. Het verschil is in de jaren erna steeds kleiner geworden, en is sinds 2015 0 ton CO2.

- Alleen de emissies voor scope 1 en 2 worden weergegeven in de tabel.

- Vanaf 2014 wordt de bepaling van de netto CO2 uitstoot ieder halfjaar uitgevoerd.

 

 


ton CO2
2011


ton CO2
2012


ton CO2
2013


ton CO2
2014
Q1&2


ton CO2
2014


ton CO2
2015
Q1&2


ton CO2
2015


ton CO2
2016
Q1&2


ton CO2
2016


ton CO2
2017
Q1&2


ton CO2
2017


ton CO2
2018
Q1&2

CO2 scope 1

 

Brandstof & warmte Aardgas voor verwarming

203

229

209

86

135

88

145

97

149

75

117

67

Brandstof & warmte waarvan biogas (co-vergisting)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-4

Emissies (oplosmiddelen)

152

141

54

58

79

53

40

29

61

34

46

20

Mobiele werktuigen Benzine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mobiele werktuigen Diesel

5

0

3

1

0

1

2

1

2

0

1

0

Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine

0

25

2

4

1

5

15

9

18

7

15

9

Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) diesel

19

12

34

11

34

17

36

36

32

21

41

10

CO2 scope 2

 

Elektriciteit Ingekochte

207

227

229

114

226

103

208

108

213

112

217

136

Elektriciteit waarvan groene stroom ongecertificeerd

   

-43

-61

-61

             

Elektriciteit waarvan groene stroom uit windkracht

0

0

0

-42

-154

-103

-208

-108

-213

-112

-217

-136

Zakelijk vliegverkeer

50

48

81

30

58

18

42

24

59

32

62

26

Totaal

 

subtotaal CO2 uitstoot scope 1

379

408

302

161

249

164

238

172

261

138

218

102

subtotaal CO2 uitstoot scope 2

257

275

266

42

70

18

42

24

59

32

62

26

Totaal CO2 uitstoot

636

683

568

202

319

183

280

196

320

170

280

128

Compensatie inkoop aardgas

0

0

0

0

0

88

144

97

149

75

115

63

Compensatie vliegreizen

             

11

11

5

5

26

Netto CO2-uitstoot

636

683

568

202

319

95

135

88

160

90

160

39

 

CO2 FOOTPRINT 2011 - 2017