CO2 doelstellingen

Doelstellingen CO2 Veluvine

Tot 2018 heeft Veluvine zich als doel gesteld om de CO2 uitstoot te verminderen met 50 ton CO2 per jaar vanaf het referentiejaar 2011.

Totaal is sinds referentiejaar 2011 ruim 350 ton CO2 uitstoot verminderd. Dit is binnen de doelstelling van 50 ton CO2/jr. Wel zien we dat Veluvine, mede door de continue groei van het bedrijf en de reeds behaalde reducties, de doelstelling van 50 ton CO2 reductie per jaar los moet laten.

De nieuwe doelstelling vanaf 2018 zal 15 ton CO2 reductie/jaar zijn. Een actieplan is opgesteld om ook de komende jaren deze doelstelling te halen.

Gerealiseerde management actieplannen vóór 2018

 • In februari 2014 heeft Veluvine geïnvesteerd in een moderne regeling van CV installatie, waardoor een CO2 reductie van ruim 50 ton/jaar is gerealiseerd.
 • Eind 2016 is de CV installatie volledig vervangen door een cascade van 5 hoog rendement ketels, waardoor vanaf 2017 en een CO2 reductie verwacht wordt van 20 ton/jaar.
 • In 2016 zijn de 3 fases voor het installeren van EX LED verlichting, waarbij de verouderde EX TL armaturen zijn vervangen, succesvol afgerond met een totale CO2 reductie van 10 ton/jaar.
 • De besparingen door de in gebruik name in 2013 van energiezuinige verlichting (hoog frequent TL-lampen) waren voldoende substantieel, waardoor een CO2 reductie van ca. 10 ton/jaar werd gerealiseerd.
 • Vanaf medio 2014 wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom met SKM milieu keurmerk (Nederlandse windenergie), dat leidt tot een CO2 reductie van meer dan 180 ton/jaar.
 • Het actieplan om uitsluitend gebruik te maken van groen biogas voor de verwarming is niet haalbaar gebleken. Wel wordt de CO2 emissie van het gasverbruik nu voor 100% gecompenseerd.
 • De tijdschakelingen (23:00 – 07:00 uur) voor de 2 Dak Afzuigventilators VDA450/6D EX voor het afvoeren van het waterstofgas zijn in april 2015 geïnstalleerd, waardoor een CO2 reductie van ca. 6 ton/jaar werd gerealiseerd.
 • In de kantoren is de oude TL verlichting vervangen door LED verlichting, dat leidt tot een CO2 reductie van ca. 2 ton/jaar.
 • De introductie van de “Slimme” meetdienst is in 2017 gerealiseerd. We hebben daarmee de CO2 uitstoot met 2 – 10 ton/per jaar verminderd.
 • In 2017 is begonnen met de inkoop van 1000 m3 Biogas, welke in de komende jaren uitgebreid zal worden (was is 2017 0.6 ton CO2 reductie).
 • De cascade van 5 HR CV ketels die eind 2016 zijn geplaatst hebben in 2017 een besparing van 17184 m3 gas gerealiseerd (32 ton CO2 reductie).
 • Daarnaast zijn in 2017 ook de compressoren uitgezet (via een nieuwe schakelkast) buiten werktijden, wat een CO2 uitstoot vermindering van ca 10 ton/jaar betekent.

Stand van zaken energie management actieplan 2018

 1. Het project om de afzuiging in de verfhal buiten werktijden te verminderen heeft niet plaats kunnen vinden in 2017, maar is beoogd in kwartaal 3 van 2018.
 2. Er zal een energy scan gedaan worden om verdere besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Deze zullen toegevoegd worden aan het actieplan zodra daar duidelijkheid over is.
 3. In 2018 is de hoeveelheid biogas uitgebreid naar 7000 m3 (zorgt voor 4,4 ton CO2 reductie).
 4. Per januari 2018 zijn de vliegkilometers automatisch gecertificeerd gecompenseerd. Dit heeft geen effect op de directe CO2 uitstoot, maar zo wil de directie wel bijdragen aan CO2 neutraal vliegen.